Ý nghĩa một số ký hiệu trên nhãn đồ Vải thường gặp. Phần 3: Sấy khô

12/06/2012

Trên quần áo vải vóc thường có đính kèm mác in các ký hiệu hướng dẫn sử dụng...

Trên quần áo vải vóc thường có đính kèm mác in các ký hiệu hướng dẫn sử dụng. Dưới đây là một số ký hiệu trên đồ Vải
hướng dẫn sử dụng phần Sấy khô thường gặp nhất:

(1) Sấy khô ở nhiệt độ thường.
Giải thích : Sấy khô ở nhiệt độ thường.


(2) Sấy khô ở nhiệt độ thường,sức nóng thấp.
Giải thích : Sấy khô ở nhiệt độ thường, sức nóng thấp


(3) Sấy khô ở nhiệt độ thường,sức nóng trung bình.
Giải thích : Sấy khô ở nhiệt độ thường, sức nóng trung bình.


(4) Sấy khô ở nhiệt độ thường, sức nóng cao.
Giải thích : Sấy khô ở nhiệt độ thường, sức nóng cao.


 5) Sấy khô ở nhiệt độ thường,không cần sức nóng.
Giải thích : Sấy khô ở nhiệt độ thường không cần sức nóng


(6) Sấy khô
Giải thích : Có thể sử dụng máy sấy nhưng nên điều chỉnh ở chế độ sấy khô .


(7) Sấy khô nhẹ.
Giải thích : Có thể sử dụng máy sấy  nhưng nên điều chỉnh ở chế độ sấy khô nhẹ.


(8) Không được phép sấy.
Giải thích : Không được sử dụng mấy sấy. Thừơng được đi kèm bởi phương pháp làm khô lần lượt. 


(9) Không được phơi khô.
Giải thích  : Không được sử dụng mấy sấy. Thừơng được đi kèm bởi phương pháp làm khô lần lượt..


(10) Phơi trên dây thép.
Giải thích : Phơi quần áo ẩm ướt dưới mái hiên trên dây thép hay thanh ngang bên trong hay bên ngoài cửa sổ.


(11) Phơi dưới mái hiên
Giải thích : Phơi quần áo trên dây thép hay thanh ngang trong hay ngoài cửa.


(12) Phơi trên mặt phẳng.
Giải thích : Phơi quần áo trên một mặt phẳng nằm ngang.


(13) Phơi trong bóng mát.
Giải thích : Thường được thực hiện cùng với việc phơi khô quần áo trên dây thép và nơi có mái hiên, tránh sự tiếp xúc trực tiếp của ánh sáng mặt trời.Seha