Ý nghĩa một số ký hiệu trên nhãn đồ Vải thường gặp. Phần 4: Ủi

12/06/2012

Trên quần áo vải vóc thường có đính kèm mác in các ký hiệu hướng dẫn sử dụng...

Trên quần áo vải vóc thường có đính kèm mác in các ký hiệu hướng dẫn sử dụng. Dưới đây là một số ký hiệu trên đồ Vải
hướng dẫn sử dụng phần Ủi thường gặp nhất:


(1) Ủi với bất kì nhiệt độ nào,ủi bằng hơi nước hay ủi khô.
Giải thích : Việc ủi quần áo thường xuyên có thể là cần thiết và có thể được thực hiện với bất kì nhiệt độ có sẵn hay bằng hơi nước một cách thích hợp.


(2) Ủi ở nhiệt độ thấp.
Giải thích : Có thể ủi quần áo thường xuyên bằng hơi nước hay ủi khô và chỉ điều chỉnh bàn ủi ở nhiệt độ thấp (110C, 230F) .


(3) Ủi ở nhiệt độ trung bình.
Giải thích : Có thể ủi quần áo thường xuyên bằng hơi nước hay ủi khô và có thể điều chỉnh bàn ủi ở nhiệt độ trung bình từ (150C, 300F).


(4) Ủi ở nhiệt đô cao.
Giải thích : có thể ủi quần áo thường xuyên bằng hơi nước hay ủi khô và có thể điều chỉnh bàn ủi ở nhiệt độ cao từ (200C, 290F).


(5) Không được ủi bằng hơi nước.
Giải thích : Việc ủi bằng hơi nước có thể làm hư hại quần áo của bạn. Nhưng việc ủi khô thường xuyên đòi hỏi phải điều chỉnh nhiệt độ một cách hợp lý.


(6) Không được ủi.
Giải thích : Sản phẩm có thể không được thẳng, nhẵn hay không được hoàn chỉnh với bàn ủi.

Seha